Voorganger en werkgroepen

De kerkenraad bestaat uit 17 leden. Dit zijn de voorganger, scriba, kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad vergadert maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de protestantse kerk Terwolde – de Vecht. Het bestaat uit een ouderling, een kerkrentmeester, een diaken, de scriba en de voorganger. Zij vergaderen één keer per maand ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering.

Gemeenteleden kunnen bij de scriba zaken aandragen die betrekking hebben op het gemeenteleven en besproken moeten worden in de kerkenraad.

Zonodig is er een gemeenteavond waarin de kerkenraad verantwoording aflegt aan de leden of met de gemeente wil spreken over belangrijke zaken ronom het beleid van de kerkenraad. betrokkenheid van de gemeenteleden is voor de kerkenraad erg belangrijk.

In de gemeente zijn mensen in allerlei commissies actief.  Sommige commissies richten de aandacht op de gemeente en anderen juist zaken die daarbuiten liggen.