Pastoraat

Het pastoraat binnen onze kerkelijke gemeente wordt gedragen door ouderlingen, bezoekmedewerkers, ouderenbezoekers en de predikant. Zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden kunnen ten allen tijde contact opnemen met een lid van het pastorale team en op die manier een gesprek/bezoek afspreken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, geboorte of een andere gebeurtenis in het leven.

Fietstocht met lunch bij kerk

Bij dit alles vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor inspiratie, ontmoeting en verbinding. Daarom worden regelmatig activiteiten georganiseerd, rondom een inspirerend thema of een doe-activiteit. We zoeken daarbij regelmatig verbinding met andere verenigingen in onze dorpen. Via deze website en onze facebookpagina houden we u op de hoogte.

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 wijken. Iedere wijk heeft een eigen ouderling waarmee contact opgenomen kan worden wanneer daar behoefte aan is. (Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe wijkindeling.)

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende personen:

  • Lien Uenk (wijkouderling)
  • Christiaan Boers (wijkouderling)
  • Maurits van Elsäcker (wijkouderling)
  • Anneke Bongers
  • Adriëtte Winterman
  • Rosemarie van der Hucht (ambulant predikant)

Het is prettig wanneer u geboorte, huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of anderszins meldt bij het pastoraat. Op die manier hopen we er voor elkaar te zijn!

Nu we geen vaste predikant hebben, is ouderling Lien Uenk het aanspreekpunt. U kunt haar bereiken via: 0571 – 271382.