Pastoraat

Het pastoraat binnen onze kerkelijke gemeente wordt gedragen door onze voorganger Swenne Bijzet, ouderlingen, wijkmedewerkers en ouderenbezoekers. Zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden kunnen ten allen tijde contact opnemen met een lid van het pastorale team en op die manier een gesprek/bezoek afspreken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, geboorte of een andere gebeurtenis in het leven.

Fietstocht met lunch bij kerk

Bij dit alles vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor inspiratie, ontmoeting en verbinding. Daarom worden regelmatig activiteiten georganiseerd, rondom een inspirerend thema of een doe-activiteit. Kijk in onze activiteitenfolder 2023-2024. We zoeken daarbij regelmatig verbinding met andere verenigingen in onze dorpen. Via de kerkbode, deze website en onze facebookpagina houden we u op de hoogte.

Onze kerkelijke gemeente is verdeeld in 3 wijken. Iedere wijk heeft een eigen ouderling waarmee contact opgenomen kan worden wanneer daar behoefte aan is.

WijkOuderlingWijkmedewerker
De Vecht e.o.Vacature; neem contact op met een van de andere pastoraatgroepleden.Jacqueline van der Haar
jvanderhaar@chello.nl
Terwolde ZuidAnneke Bongers annekebongers@pknterwolde-devecht.nlHenk Salomons
salomons.henk@gmail.com
Terwolde NoordMaurits van Elsäcker mauritsvanelsacker@pknterwolde-devecht.nlAdriëtte Winterman
adriettewinterman@pknterwolde-devecht.nl

Het is prettig wanneer u geboorte, huwelijk, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of anderszins meldt bij het pastoraat. Op die manier willen we er voor elkaar zijn!