Kerkgebouw

Geschiedenis kerkelijk Terwolde

De historische gegevens van de Protestantse Kerk van Terwolde voeren ons zo’n zevenhonderd jaar terug in de tijd. Tot in de zestiende eeuw is er aan de kerk gebouwd en zijn er dingen gewijzigd.. 
 De kerk is eigendom van de kerkelijke gemeente, de toren daarentegen behoort aan de burgerlijke gemeente toe.  Kerk, toren en orgel zijn opgenomen in het register van beschermde monumenten.

De oorspronkelijk katholieke kerk van Terwolde was gewijd aan de heiligen Cosmas en Damianus. Sinds ca. 1590 is het een Hervormde kerk. De toenmalige pastoor sloot zich aan bij de reformatie en werd de eerste protestantse dominee van Terwolde. Zijn naam staat bovenaan op het predikantenbord dat in de kerk hangt en waarop al de dominees vermeld zijn die in Terwolde hebben gestaan.

Wilt u meer informatie over de geschiedenis van het kerkgebouw: er is een boekje geschreven dat verkrijgbaar is via de scriba.

Vele jaren verkeerde de Terwoldse Kerk in een desolate toestand. 
Door gebrek aan geldmiddelen was het niet mogelijk hier iets aan te doen. Het meest noodzakelijke onderhoud kon zelfs niet worden verricht.

In juli 1992 werd er een begin gemaakt met een aanvankelijk geplande “eenvoudige en sobere” restauratie. Maar met grote inzet van vele vrijwilligers en met financiële steun is de kerk in oude luister herrezen. 
Het typisch reformatorische kerk-interieur is verrijkt met vele middeleeuwse gewelf- en muurschilderingen. 
Verschillende tradities zijn naast elkaar te zien. Wie hier binnen komt staat in een kring van apostelen en heiligen uit het Roomskatholieke verleden.Koor van de kerk

Het is voor de kerkelijke gemeente bemoedigend, weer op een waardige plaats bijeen te komen. En het is een uitdaging dit monument te bewaren en het (te laten) gebruiken waarvoor het al eeuwen heeft gediend.