Protestantse Gemeente Terwolde - De Vecht

Welkom in onze gemeente

Diaconie

Diaconie

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienst betekent. De letterlijke betekenis is: dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In- en door het diaconaat willen wij als gemeente omzien naar elkaar. Zowel dichtbij (Kerkelijke gemeente, het dorp Terwolde en de Vecht,) maar ook regionaal, landelijk en wereldwijd.

 

 

 

Binnen de kerkelijke gemeente:Tijdens de zondagvieringen worden de diaconale giften ingezameld.  Door middel van folders en/of afkondiging worden de gemeenteleden geïnformeerd over de goede doelen die gesteund worden.  Een aantal keren per jaar wordt tijdens de zondagsdienst het avondmaal gevierd.  Ter gedachtenis aan Jezus wordt het brood gedeeld, en de wijn gedronken.  Het brood symboliseert het lichaam, en de wijn het bloed van Jezus.  De diakenen bereiden de avondmaalstafel en assisteren bij de viering.   

In het dorp Terwolde en de Vecht is de diaconie op zoek naar de zwakkeren in de samenleving.  Mensen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan zijn in de vorm van een luisterend oor, of praktisch en/of tijdelijke financiële ondersteuning.

Regionaal werkt de diaconie samen met andere instanties en kerken door krachten te bundelen. Samen sterk in het bestrijden van armoede, schuldhulpverlening, sociaal isolement en er zijn voor anderen die buiten gesloten worden.

De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt projecten in arme landen. Hierbij wordt met name financieel bijgedragen in het opbouwen van goede bestaansmogelijkheden. Een enkele keer wordt iemand persoonlijk geholpen om eventueel een opleiding te volgen waarvan de kennis dan weer kan worden gebruikt in het vaderland. Voor meer informatie kunt u op deze website ook de nieuwste kerkbode doornemen

Wereldwijd is onze Kerk aangesloten bij  “Kerk in actie”. (www.kerkinactie.nl).  Over de hele wereld en in Nederland wordt steun gegeven aan het werk van lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden. Naast noodhulp geeft Kerk in Actie structurele hulp en ondersteunt ze zendingsactiviteiten.

Functies binnen de diaconie:

Voorzitter:           vacant

Penningmeester:  Dorothé van Baak

Secretariaat:       Kees Visser

Diaken:               Dorothé van Baak

Administrateur:    Henk van der Scheer

Via deze website hopen we u als lezer te betrekken bij de diaconale werken van onze kerkelijke gemeenschap. Diaconie is een zaak van alle mensen wat we graag willen stimuleren en ondersteunen met als vaste peiler het christelijk geloof. 

Contactgegevens

Logo Kerk Terwolde

DorpskerkMolenweg 2, Terwolde

 

Predikant:

Vacant 

 

Scriba:

C. Visser, de Kosterij 3, 7396 NR  Terwolde

t: 0571-290720

e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

© Protestantse Gemeente Terwolde - De Vecht 2021.