Protestantse Gemeente Terwolde - De Vecht

Welkom in onze gemeente

Classis Veluwe

Classis Veluwe

Onze gemeente maakt deel uit van de in 2018 gevormde PKN classis Veluwe.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van de classis: www.pknclassisveluwe.nl

© Protestantse Gemeente Terwolde - De Vecht 2021.