Rommelmarktcommissie

De jaarlijkse rommelmarkt is op 18 mei 2024 (zaterdag voor Pinksteren) op het terrein aan de Kuiperstraat. Aanvang: 9.30 uur. Einde: 13.00 uur. De opbrengst is voor het onderhoud en toekomstbestendig maken van de kerk in Terwolde.

Jaarlijkse rommelmarkt

Op de zaterdagen 13 en 20 april en 4 en 11 mei: inleveren van goed verkoopbare spullen. Waar? Bij de kerk, Molenweg 2 in Terwolde. Van 10.00 tot 13.00 uur staan onze vrijwilligers klaar om de spullen te sorteren. Bewaar uw spullen dus tot deze brengdagen! Wij zien u graag op een van de brengdagen en op de rommelmarkt.

Meehelpen als vrijwilliger? Heel graag! Zowel op de brengdagen als op woensdag 15 tot en met zaterdag 18 mei maken vele handen licht werk. Opgeven via rommelmarkt@pknterwolde-devecht.nl. Ook voor vragen of meer informatie, stuur ons een mail.

Werkgroep “Vrienden van Loamneş” , voor hulp aan mensen in Roemenië

Wij zijn een groep mensen die hulp bieden aan mensen in Roemenië. Vooral aan de bevolking van Loamneş. Loamneş is een gemeente die bestaat uit een aantal dorpen op het platteland van Roemenië. Wij proberen hier in Nijbroek, De Vecht en Terwolde acties te organiseren waarbij wij geld ophalen voor de mensen in Loamneş. Wij steunen vooral plaatselijke initiatieven die vooral de hele gemeenschap dienen. Mochten wij bijv. in Sibiu een project zien waar dringend hulp nodig is dan zullen wij dit niet na laten. Een voorbeeld daarvan is dat er in het kinderhuis Casa Luminiï een traplift gerealiseerd is om de meervoudig gehandicapte kinderen naar de bovenverdieping te brengen.

Wilt u meer weten of wilt u ons steunen kijkt u dan op onze website: www.vriendenvanloamnes.nl

Werkgroep ZWO Terwolde-De Vecht

ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep steunt financieel een project van Kerk in Actie gedurende een periode van drie jaar. Een wat langere periode schept meer kansen op bekendheid van het werk dat gedaan wordt. Tegelijkertijd proberen we interactief bezig te zijn: de bedoeling is niet eenrichtingsverkeer vanuit onze kerk, maar ons ervan bewust te zijn dat mensen en kerken in ontwikkelingslanden ook ons iets te bieden hebben.
 Sinds september 2015 steunen we het project Duurzame landbouw en predikantenopleiding van de Evangelisch Lutherse Broedergemeente in Noord Kameroen.

Naast de steun aan Noord Kameroen zamelen we voor het algemene werk van Kerk in Actie ook fotokaarten en postzegels in. Daarnaast kunnen ook uw oude mobieltjes en lege inktcartridges in de doos achterin de kerk gedeponeerd worden.

Oecumenische werkgroep

Voorgangers en leden van de Protestantse gemeente Terwolde-De Vecht, Wilhelminakerk/Wijkgemeente Noord Apeldoorn, de St. Antonius parochie De Vecht (H.H. Franciscus en Clara parochie) en van de Protestantse gemeente te Nijbroek vormen samen de werkgroep.

De werkgroep probeert met haar activiteiten de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip tussen de gemeenteleden van de deelnemende kerken te bevorderen.

Momenteel worden er jaarlijks de volgende activiteiten georganiseerd: In de veertigdagen tijd wordt erop zondagavond een Paasvesper gehouden, begin juni is er op zondagmiddag de culturele fietstocht langs de 3 kerken. Op de 2e zondag in oktober is de Oecumenische dienst in één van de 3 kerken en in december, op de 2e zondag van advent, wordt er de Kerstzangdienst gehouden in zaal “De Groot” in De Vecht.

Culturele commissie

Na de restauratie van de kerk in 1993 is er een culturele commissie opgericht die zich bezighoudt met het organiseren van culturele evenementen. Wij organiseren zelf zang- of muziekoptredens. Daarnaast benaderen wij, in overleg met onze predikant, koren of muziekgezelschappen met de vraag medewerking te verlenen aan een eredienst op zondag. We schenken dan ook koffie/ thee en limonade. Ook worden wij gevraagd om hand- en spandiensten te verrichten als een zang- of muziekgezelschap de kerk huurt voor een concert, c.q. uitvoering. 

contact: Anton ter Mate (agtermate@hetnet.nl)

Kerkwinkeltje Terwolde en Brocante

Bij de Protestantse Gemeente van Terwolde-De Vecht is er ook een Kerkwinkeltje, één keer per jaar wordt er een winterverkoop gehouden. Elk jaar worden er vanaf oktober op een aantal middagen kaarten en andere artikelen gemaakt. Ook zijn er gemeenteleden die thuis van allerlei verkoopbare spullen maken. Hierbij moet u denken aan gebreide sokken, kinderkleding, borduurwerk, kransen, kerststukjes en natuurlijk de kerst- en andere kaarten. Eind november vindt dan jaarlijkse verkoping plaats. De opbrengst komt ten goede aan de Kerk. Zo is er onder andere een Beamer aangeschaft, krukjes voor de kindernevendienst ruimte, droogloop mat voor onder de toren, statafels e.d. De commissie bestaat uit Alie Ensink, Hannie Zweers, Heidi Kamphuis en Marja Stormink.

Commissie van Advies

De kerkrentmeesters worden bijgestaan door een commissie van advies (CvA). De CvA adviseert over algemene beleidszaken en specifiek over de jaarrekening en jaarlijkse begroting.