ANBI, AVG en regelingen

De Protestantse kerk Terwolde-De Vecht voldoet aan de eisen van een ANBI instelling.

De volgende documenten geven inzicht in het meerjaren beleidsplan en de AVG.

  1. Meerjarenbeleidsplan Protestantse gemeente Terwolde-De Vecht 2022-2027
  2. De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier te vinden 
  3. Plaatselijke regeling Terwolde-De Vecht 2.0 dd 16 oktober 2020 

De RSIN nummers vanwege ANBI zijn als volgt:

– Diaconie:  824140904 

– Kerkrentmeesters:  824140898

Hieronder de informatie vanwege ANBI:

Diaconie:

Klik hier om de verantwoording van inkomsten en uitgaven te zien over 2022

De begroting voor 2023 volgens ANBI formaat is hier te lezen.

Kerkrentmeesters:

Klik hier om de verantwoording van inkomsten en uitgaven te zien over 2022.

De begroting voor 2023 volgens ANBI formaat is hier te lezen.