Activiteiten

In onze gemeente is altijd wel iets te doen. Misschien zijn er dingen bij die u aanspreken en waar u graag aan mee wilt doen. Daarom hier de activiteiten van de komende tijd op een rijtje. Wilt u nog meer informatie over een bepaalde activiteit blader dan even door naar de kerkbode. Daar vindt u verdere gegevens.


Iedere eerste en derde zondag van de maand is er na afloop van de kerkdienst koffiedrinken.

Happy Stones op 29 maart

Een groep mensen (nu alleen vrouwen, maar mannen zijn van harte welkom!) van rond de 40 – 55 jaar komen meerdere keren per jaar bij elkaar om met elkaar over thema’s te praten die bij hen leven. Happy Stones is vernoemd naar de geluksstenen die (vaak door wandelaars) neergelegd worden en een geluksboodschap brengen. Tijdens een van onze wandelgespreksavonden ging het over geluk, vandaar de naam.

Volgende bijeenkomst is op woensdag 29 maart om 19.30 uur. Dan gaat het over balans vinden. Wil je ook komen: mail naar adriettewinterman@pknterwolde-devecht.nl.

Stille Week -> Pasen 2023

De week tussen Palmpasen en Pasen wordt de Stille Week genoemd. Deze week ligt tussen twee feesten in: “Het feest van Jezus’ intocht in Jeruzalem” en “het feest van Pasen”, de opstanding. Toch zijn er in de Stille Week belangrijke Bijbelse gebeurtenissen waar we bij stilstaan en die we herdenken:

  • Op Witte donderdag (6 april) staan we in de dienst stil bij de laatste maaltijd van Jezus met Zijn discipelen en we vieren, in navolging van hen, het Avondmaal.
  • Op Goede vrijdag (7 april) lezen we, afgewisseld met muziek, het lijdensevangelie. De teksten worden gelezen door verschillende gemeenteleden. Op die manier worden de verschillende perspectieven uit het evangelie benadrukt. Dit maakt je extra betrokken bij het lijdensverhaal. We staan stil bij Jezus lijden en sterven. Daarom doven we de Paaskaars.
  • Daarna volgt Stille zaterdag (8 april). Deze dienst begint in stilte, maar het Licht wordt binnengebracht en we ontsteken aan dat vuur ons eigen licht. Om door te geven en mee te nemen. Weg uit de duisternis.

De verschillende vieringen vormen samen één geheel. Dat wordt benadrukt door onder andere een terugkerend thema “Uit liefde voor jou”, de intieme setting van de vieringen en het feit dat er in iedere viering wordt stilgestaan bij 1 persoon vanuit de kring van Jezus.

Deze 3 vieringen zijn de opmaat naar Pasen (9 april): het grote feest van de opstanding waaruit toekomst en nieuw leven ons tegemoet komt. Tijdens de vieringen is er (muzikale) medewerking van verschillende gemeenteleden.

Van Palmpasen naar Pasen